Functies

Functionaliteiten

KidsVision per gebruiker per maand

U kunt kiezen uit drie varianten die elk kunnen worden gecombineerd met aanvullende producten en diensten die aansluiten op uw organisatie. Alle pakketten worden geleverd met een quickstart setup en vooringerichte processen en bijbehorende documenten en rapportages.

Onze abonnementsprijzen zijn gebaseerd op de rol van uw medewerkers in uw organisatie. Gebruikt een rol weinig functionaliteit, dan heb je een lagere prijs dan een rol die veel functionaliteit nodig heeft om haar/zijn werk te kunnen doen.

Functionaliteiten Basis Uitgebreid Expert
Aanvraag beheer
Contract beheer
Facturatie
Wachtlijstbeheer
Ouder gegevens
Kind gegevens
Relatiebeheer & Marketing (CRM)
Toeslagen & beschikkingen beheer
Type opvang: Dagopvang
Type opvang: Buitenschoolse opvang
Type opvang: Gastouderbureau
Type opvang: Peuterspeelzaal
Kalenders i.v.m. schooldagen
Producten onbeperkt
Diverse presentielijsten
Aan- en afwezigheid kinderen
Integratie Office 365
Koppeling met Konnect
Koppeling met Wedaycare.com
Koppeling met diverse financiële pakketten
Financieel beheer
Grootboek beheer
Debiteuren administratie (incl. aanmanen)
Crediteuren administratie
Inkoopadministratie
Activa beheer
Personeelsadministratie
Inroosteren personeel
Kind/Leidster ratio
Urenregistratie
Koppeling diverse salarispakketten
Maandoverzichten & controle
GGD Rapportage

Koppelingen

KidsVision heeft koppelingen met veel verschillende softwarepakketten. Hieronder zijn een aantal vermeld. Zit de door u gewenste koppeling er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Oudercommunicatie

Rapportage

HRM / Salaris

Tevredenheidsonderzoek

Financieel

Debiteuren