Over ons

Onze aanpak

Professionele kinderopvang vraagt om hoogwaardige technische ondersteuning. De sector is in beweging: stichtingen worden omgevormd naar bv’s, dienstverlening breidt zich uit en strategische overnames of nieuwe samenwerkingsverbanden zijn aan de orde van de dag. KidsVision groeit met u mee. Wij hebben zelf in de kinderopvang gewerkt en onze software steunt op die ervaring. Of u nu nieuwe diensten aanbiedt, of de regelgeving is aangepast, het KidsVision-team staat voor u klaar!

Wij ontzorgen u

Groei voor kleine en grote organisaties

KidsVision is toegerust om alle soorten kinderopvang te ondersteunen: van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuteropvang tot gastouderbureaus. Omdat wij zelf in de kinderopvang gewerkt hebben, weten wij welke basisinrichting u nodig heeft. Alle onmisbare onderdelen zitten standaard in KidsVision. Dat bespaart u implementatietijd! U, Microsoft en de branchespecialisten van KidsVision vormen de ideale ingredienten voor een succesvolle implementatie. Samen bereik je meer dan alleen. 

Missie

Onze missie is zorgen dat medewerkers, ouders, gastouders, managers en bestuurders van middelgrote en grote kinderopvangorganisaties proactief kunnen handelen.

Visie

  • Productiviteit voor zowel de gebruiker als de organisatie door één geïntegreerde bedrijfsapplicatie met de meest brede en diepe functionaliteit, waarmee intuïtief en (kosten)efficient wordt gewerkt en dat zorgt voor uitstekende datakwaliteit
  • Innovatie van leidende thema’s bij onze klanten en in de branche door samen met gebruikers en organisaties te praten over innovatie en het flexibel en snel doorvoeren van wijzigingen in KidsVision
  • Stabiliteit en continuïteit van de primaire processen door het continu beschikbaar stellen van KidsVision als de diensten daaromheen

Kernwaarden

Onze belangrijkste kernwaarden zijn:

  • Klantgericht;
  • (Persoonlijke) Ontwikkeling;
  • Optimale Kwaliteit;
  • Kennis Delen.

Software voor kleinere organisaties

Korte implementatie, snel aan de slag

KidsVision is opgezet om snel in gebruik te nemen. Onze implementatieaanpak ondersteunt u daarin. Wij passen ons aan uw wensen en de omvang van uw organisatie aan. Voor kleinere organisaties is de totaalomgeving vlot in te stellen. Omdat KidsVision standaard een complete basisinrichting en workflow heeft, kunt u snel aan de slag.

Samen met u richten we efficiënte processen voor uw organisatie in.

Wij trainen uw mensen in het dagelijks gebruik van onze bedrijfssoftware.

Uw gebruikers zetten de stamgegevens zoals vestigingen en tarieven in het systeem.

Uw medewerkers gaan aan de slag. Bij vragen staat ons supportteam voor u klaar.

Software voor grotere organisaties

Projectmatige aanpak, nadruk op communicatie

Door de complexere omgeving en grotere hoeveelheid gebruikers heeft de implementatie van een nieuw (deel-) systeem voor (middel-) grote organisaties meer impact. Om een vlekkeloze implementatie uit te voeren, is de organisatorische kant van groot belang. Communiceren over de veranderingen is noodzakelijk en daarom verweven met onze projectaanpak voor grotere implementaties.

Wij maken samen met u een plan van aanpak voor de complete implementatie.

Wij trainen uw mensen in het dagelijks gebruik van onze bedrijfssoftware.

Op basis van standaard conversietools zetten wij uw gegevens geautomatiseerd in KidsVision.

Uw medewerkers gaan aan de slag. Bij vragen staat ons supportteam voor u klaar.

Z

Zijn alle doelen van de implementatie bereikt?

Ook na de implementatie blijft uw organisatie veranderen. Wij staan klaar om u daarbij te begeleiden en te ontzorgen.

Heldere cijfers

 

 

Administratie vraag om registratie. KidsVision is gemaakt om uren te registreren en vervolgens te factureren. Door toevoeging van Klantportalen kunt u veilig via internet op zoveel locaties als u wilt toegang bieden tot de urenregistratie. Zo verlicht u de administratieve druk op sub-locaties en bij gastouders. Ouders krijgen meer zicht op afgenomen uren. Administratief versterkt u de controle over zowel geleverde uren als facturatie. Dat geeft u heldere cijfers om beslissingen op te baseren.

Verbeter uw concurrentiepositie

 

De wereld van de kinderopvang is constant in beweging. Enerzijds is de branche gevoelig voor economische ontwikkelingen en anderzijds gaan de kwaliteitseisen omhoog. Als de overheid de regels niet aanscherpt, dan zijn het de klanten die om meer dienstverlening vragen. Om die druk met beperkte middelen om te zetten in kansen, biedt procesautomatisering uitkomst. De flexibiliteit van KidsVision laat u slim reageren op veranderingen. Zo bespaart u tijd en geld. Ook leert u uw klanten beter kennen en bindt u ze met extra dienstverlening. Automatiseren is duurzaam en sluit het aan bij de trend naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. U heeft geen (of veel minder) papier nodig. Professionaliseer uw organisatie, verhoog de kwaliteit en win zo klanten en medewerkers voor u.